Current issues related to remedies system under the EU public procurement law

Möjligheter och gränser för arbetsmiljökrav i offentlig upphandling
Rethinking the confidentiality in public procurement: does public mean naked public?