CSR-krav i offentlig upphandling

Offentlig marknad brister i förståelsen kring anledningen till en fungerande dialog
Leverantörens rätt att få en korrupt konkurrent utesluten i upphandlingen