Collaborative Cross-border Procurement in the EU: Future or Utopia?

Att avbryta en offentlig upphandling
Upphandling av idéburna offentliga partnerskap och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse