Barriers to small business preference programs under EU Law

Icke-vinstdrivande organisationer och offentlig upphandling
Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna kring upphandling – preciseringar, nyanseringar, förändringar och omtolkningar