Att avbryta en offentlig upphandling

Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling
Collaborative Cross-border Procurement in the EU: Future or Utopia?