Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?