Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?

Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna kring upphandling – preciseringar, nyanseringar, förändringar och omtolkningar
Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling