Application of the principle of proportionality: the case of penalty clauses in Estonian public contracts

Offentlig-privat samverkan – En rättslig analys av en framväxande samverkansform inom offentlig upphandling
Aktsamhet och omsorg i upphandlingsprocessen – om frånvaron av preklusionsregler i LOU