Ändringsklausuler – om att klart, exakt och entydigt förutse framtida behov