Ändring av offentligt upphandlade avtal & effekter av otillåtna ändringar

Möjligheten till en effektiv överprövning när bevisning omfattas av sekretess
Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling