Aktivitetsplikt i upphandlingsprocessen

PPM-systemet och offentlig upphandling