Åberopande av andra företags kapacitet i offentlig upphandling

GPA and the Philippines: Likely or unlikely?
Konsortier i offentlig upphandling