Exakta Software

2 mars 2023

Kommissionen om upphandling i samband med flyktingkrisen

Kommissionen har i samband med flyktingströmmen till Europa publicerat ett meddelande avseende de upphandlingsrättsliga problem som medlemsstaternas myndigheter ställs inför. Enligt kommissionens meddelande kan medlemsstaterna använda […]
2 mars 2023

Kollektivavtal m.m.

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med särskild utredare professor Niklas Bruun lämnade den 1 september över delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) […]
2 mars 2023

Nytt – Upphandlingsmyndigheten

Den nya myndigheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, invigdes av civilminister Ardalan Shekarabi den 1 september 2015. Myndigheten är en enrådighetsmyndighet men ska få ett insynsråd av experter […]