Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Oroliga tider och Sveriges Nato-medlemskap!

Kan man annat än att skaka på huvudet åt Sveriges minst sagt krokiga väg till ett medlemskap i NATO. Först tar det årtionden där Sverige bestämt hävdar att vi klarar oss själva, sedan blir Ukraina invaderat och vi inser snabbt att ingen kommer att hjälpa oss neutrala − och obundna − om herr Putin får för sig att utöka Rysslands landmassa. Mina amerikanska vänner hävdar bestämt att de skulle gripa in och aldrig se Sverige falla i ryska händer, men sanningen är att USA inte ingrep vare sig i första eller andra världskriget före det att landet självt blev angripet. Att lita på att andra stater griper in är således fruktlöst, särskilt som få delar av övriga världen vill se ett tredje världskrig. Återstår alltså endast ett NATO-medlemskap, något som både Sverige och Finland insåg samtidigt. Finlands väg blev dock betydligt enklare och snabbare, och Sverige kan endast avundsjukt vänta på beslut från Turkiet och Ungern. Vill du läsa mer om Finlands och Sveriges upphandlingar efter invasionen av Ukraina kan jag rekommendera artikeln ”Finnish and Swedish public procurement, the war in Ukraine and the countries’ applications for and Finland’s admission to NATO”, skriven av Andrea Sundstrand, Charlotte Brunlid och Tuija Kaijalainen i P.P.L.R. 2023 (6) p. 382. Ett utkast av artikeln har publicerats i DIVA, se http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1818214/FULLTEXT01.pdf.

I det här numret har vi en artikel om EU-domstolens avgörande om medlemsstaternas väsentliga nationella säkerhetsintressen i förhållande till art. 346 FEUF och till direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om försvars- och säkerhetsupphandling (borde det inte komma ett nytta direktiv snart, eller i varje fall ett uppdaterat? Börjar ju bli obsolet i vissa delar, t.ex. avseende A- och B-tjänster). För att artikeln ska få en vidare spridning väljer vi att publicera den både på svenska och på engelska.

Den 25-26 april 2024 hålls Upphandlingskonferensen för åttonde gången.  Information om ämnena och talarna hittar på www.upphandlingskonferensen2024.se. Har du inte möjlighet att vara med på plats erbjuds möjligheten att vara med via streaming under hela konferensen. Som tidigare får du som deltagare tillgång till alla power points och till alla inspelade videor under tre månader efter konferensen, om du har svårt att välja mellan alla intressanta föredrag!

Denna gång firar vi inte endast att LOU fyller 30 år utan även att Upphandlingsrättslig Tidskrift fyller 10 år! Jag tänkte definitivt inte så långt när jag drog igång tidskriften hösten 2014. Istället drevs jag av att tillgodose det behov som fanns, och fortfarande finns, av högkvalitativ information om offentlig upphandling och lagreglerna som styr den. Vi har nu ca 150 artiklar i vår databas och som prenumerant har du tillgång till dem alla.

UrT har valt att stödja Svenska Djurambulansen som bildades år 2008. Föreningens vision är att bli Sveriges mest erkända sjuktransport för djur, och att främja djurs trygghet, hälsa och minska onödigt lidande genom en säker och professionell transport till rätt instans. Läs mer på https://www.svenskadjurambulansen.se/.

God Jul!