Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Vi håller på att producera nummer 2016-3 av tidskriften, vilken beräknas skickas till prenumeranterna i slutet av oktober.

Vi håller även på att jobba med att sätta ihop alla seminarier till Upphandlingskonferensen2016. Den hålls den 1-2 december på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm och förutom civilminister Ardalan Shekarabi kommer över 60 av Sveriges och Europas ledande experter på offentlig upphandling att delta. Vi har nu avtalat om samarbete med VJS och Upphandling24, som blir vår mediapartner - kul att få jobba med så professionella företag! Vill du läsa mer om konferensen och anmäla dig, se urtkonferens.se och vjs.se/kurser/upphandlingskonferensen-2016 samt upphandling24.se.

Upphandlingskonferensen 1-2 december 2016

 Välkommen till Upphandlingskonferensen 2016! På varje av de 15 seminariuerna kommer tre föreläsare från olika delar av samhället att ge sin syn på de nya reglerna och det finns gott om tid både för debatt och för frågor från publiken efter anförandena.


De nya lagar som debatteras är:
- lagen om offentlig upphandling - LOU
- lagen om upphandling inom försörjningssektorerna - LUF
- lagen om tjänste- och byggkoncessioner - LUK.
Lagarna bygger på de nya EU-direktiv som trädde i kraft våren 2014 och som kommer att genomföras under år 2017.

Den första dagen avslutas med en galamiddag med underhållning. Kostnaden för middagen ingår i avgiften. Du har även möjlighet att bjuda med din respektive.

Upphandlingskonferensen 2016 anordnas av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT), se urt.cc, tillsammans med VJS och Upphandling24. UrT ges ut av en ideell förening och är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift om offentlig upphandling helt utan kommersiella inslag. Syftet med konferensen är att sprida information om det kommande regelverket om offentlig upphandling. Eventuellt överskott från konferensen kommer att användas både till att säkerställa framtida utgivning och till stipendier till uppsatsstudenter i ämnet offentlig upphandling.

Bästa hälsningar,

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS